سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی خدابخش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان اصفهان

چکیده:

امروزه شرکتهای موفق و مطرح در بازارهای سرمایه و صنایع مختلف، موفقیتها و پیشرفتهای خود را مرهون تصمیمات مؤثر و کارآمدی می دانند که در زمانهای مناسب اتخاذ نموده اند و این موضوع منجر به افزایش ارزش شرکت و تجلی آن در ارزش بازار سهام شرکتها گردیده است. در سالهای اخیر با گسترش شرکت های سهامی و مطرح شدن تئوری نمایندگی و افزایش وظایف و اختیارات و نقش هیئت مدیره شرکتها و همچنین گسترش بازارهای سرمایه و معاملات سهام، اهمیت این موضوع بیش از پیش نمایان گردیده است. راهبری شرکتها مجموعه ای از مکانیسم های کنترلی درون شرکتی و برون شرکتی است که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیئت مدیره را از سوی دیگر برقرار می نماید و در نهایت این مکانیسم ها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه کنندگان منابع مالی و سایر ذینفعان، نسبت به حفظ منافعشان فراهم می آورد. در این پژوهش به بررس ارتباط میان رعایت و بهره گیری از مکانیسم های راهبری بکارگرفته شده توسط شرکتها از دیدگاه حسابداری مدیریت و تأثیر آن بر ارزش شرکتها پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد شرکتهای با سطح راهبری شرکتی بالاتر به علت وجود سیستم های تصمیم گیری، بودجه بندی، سنجش مسئولیت و … از ارزش بازار بالاتری نیز برخوردار بوده اند.