سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن هاشمی – کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

در این مقاله به ارتباط بین ۹ معیار اصلی درEFQM و اصول اصلی ۶ سیگما پرداخته شده است و ارتباطات بصورت مشخص قسمت به قسمت بیان شده است و در نهایت به این نتیجه میرسیم که هر دو متدولوژی از یک آبشخور که هماناTQM است سرچشمه گرفته و در جهت بهبود مستمر سازمان میکوشند .