سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهران مقصودی – دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، ایران
مریم رحمتی – دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، ایران
خدیجه احتشامی پور – دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، ایران

چکیده:

وسعت زیادی از پهنه ایران را سطوح نسبتاً هموار و کم ارتفاعی تشکیل می دهد که به دلیل ارتفاع اندک و سایر عوامل، از شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک برخوردارند. فقر پوشش گیاهی و همواری نسبی، موجب غلبه فرآیند های کندو کاو و تراکم بادی در این مناطق شده است. میزان فرسایش بادی و حجم نقل و انتقال مواد، وابسته به ویژگی های باد اعم از سرعت، جهت و فراوانی آن است .این پژوهش سعی دارد که به بررسی ارتباط بین قطر ذرات ماسه و فراوانی سرعت های آستانه باد در ریگ حجّت آباد واقع در شرق شهداد استان کرمان بپردازد. تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی مبتنی بر روشهای کتابخانه‌ای، میدانی و آزمایشگاهی است. نتایج نشان می دهد که در منطقه مورد مطالعه فقر پوشش گیاهی، شرایط اقلیمی خشک و همواری نسبی سطح زمین از مهم ترین عواملی هستند که باعث غلبه فرآیندهای فرسایش بادی می شود. البته ویژگیهای سرعت، جهت و فراوانی باد و از طرفی ویژگی های سطح زمین و رسوب از عوامل موثر در فرسایش بادی در منطقه هستند. علاوه بر این، متوسط قطر ذرات در هر ۷ نمونه دامنه‌ی بین ۲۵۰ – ۱۲۵ میکرون می باشد. بنابراین ذرات ماسه درتپه های این منطقه از فاصله حدوداً ۵۰ کیلومتری آورده شده اند. همچنین با توجه به جهت باد سالانه و معین شدن مسیر حرکت این ماسه ها از شمال و شمال شرق می‌توان مسیر حرکت آتی این تپه ها را به سوی غرب و جنوب غرب پیش بینی کرد .