سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

زهرا زمانیان – استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فاطمه قادری – دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای
ثریا بهرامی – استادیاران دانشگاه علوم پزشکی شیراز
منصوره دهقانی –

چکیده:

محیط کارممکن است هم بصورت مثبت و هم منفی روی سلامت وبهداشت افرادتاثیر داشته باشد ازطرفی بهره وری نیز تحت وضعیت آسایش روانی و فیزیکی کارگر می باشد وقتی که کارمنظم وثمربخش باشد می تواند به عنوان یک عامل مهم درارتقا سطح سلامت و تندرستی محسوب شود اکثرخطرات محیطی با اثرات سلامتی خاصی که ممکن است ایجاد گردد مثل افت شنوایی حاصل ازمواجهه با صدا مشخص میگردند صدا یکی از عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار است دربین تمام آلاینده های شغلی صدا بیشترین میزان انتشار را داشته و تقریبا درهرصنعتی وجود دارد صدا نه تنها سبب بروز بیماری بلکه سبب آزار و براشفتگی فرد نیز میشود و ایجاد تداخل درمکالمات و ممانعت ازسمع اصوات هشداردهنده سبب بروز حوادث ناگوار و کاهش تولید میگردد که مواجه های فیزیکی با آن میتواند بعنوان عوامل استرس زا عمل کند هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین صداواسترس شغلی دندانپزشکان شیراز است