سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

زهرا زمانیان – استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فاطمه قادری – دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای
ثریا بهرامی – استادیاران دانشگاه علوم پزشکی شیراز
منصوره دهقانی –

چکیده:

محیط کارافراد میتواند عامل مهمی درعملکرد آنها باشدکه روی سلامت افراد ازنظر روانی تاثیر بسزایی دارد ازجمله این عوامل می توان به روشنایی درمحیط کار اشاره کرد زیرا کمبود روشنایی افزون برایجادخستگی اعصاب و استرس آسیب های دیگر به سلامت و بینایی کارگروارد می آورد امروزه کاربیشتر درمحیطهای بسته درمدت شب و روز ادامه دارد به این دلیل استفاده ازنورمصنوعی به تدریج گسترش یافته است که روشنایی ناقص منجر به استرین چشمی و افزایش نرخ حوادث میگردد علاوه براثرات استرس بربهداشت روانی نظیر اضطراب تنش عصبانیت و … همچنین اختلالات رفتاری ازقبیل هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین شدت روشنایی و استرس شغلی دندانپزشکان شیراز است مطالعه توصیفی تحلیلی بوده که دردندانپزشکان شیراز انجام شد براساس نتایج این پژوهش بین شدت روشنایی و استرس شغلی دندانپزشکان ارتباط مستقیم وجود داشت ولی ازنظر آماری معنادار نبود