سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

قدرت اله شاکری نژآد – اهواز، جاده گلستان، دانشگاه شهید چمران، سازمان مرکزی، جهاد دانشگاه
مهشید نقاش پور –
سعیده حاجی نجف –
فرزانه جاروندی –

چکیده:

دریک مطالعه مقطعی روی ۱۸۷ دانش آموز دختر مقطع اول دبیرستان، عوامل دموگرافیک پیش بینی کننده ی دریافت غذایی مهمترین مواد مغذی مورد نیاز دختران نوجوان دانش آموز شامل پروتئین، نشاسته، کلسیم، چربی، ویتامین و املاح و همچنین مصرف غذاهای پر کالری و کم ارزش غذایی مورد ارزیابی واقع شد. پرسشنامه اطلاعات توسط دانش آموزان تکمیل گردید. بمنظور جمع آوری اطلاعات مربوط به بار مصرف روزانه و هفتگی مواد غذایی از پرسشنامه بسامد خوراک کیفی استفاده شد. سپس اقلام غذایی مصرفی در ۶ گروه غذایی طبقه بندی شدند. آمار توصیفی، آزمونANOVA و ضریب همبستگی پیرسون جهت تجزیه و تحلیل نتایج استفاده شد. نتایج نشان داد که افرادی با پدران با سطح تحصیلات ابتدایی و نهضت نسبت به افراد با پدران بی سواد میانگین بار مصرف روزانه غذاهای غنی از کلسیم بالاتری داشتند p=0/036 بار مصرف هفتگی غذاهای پر چرب در بین دانش آموزانی با مادران خانه دار به طور معنی داری بالاتر از مادران شاغل بود p =0/026 بار مصرف هفتگی غذاهای پر کالری و کم ارزش غذایی در بین دانش آموزانی که در مسکن ملکی زندگی می کردند به طور معنی داری بالاتر از دانش آموزانی بود که در مسکن اجاره ای زندگی می کردند