سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهرانگیز پیوسته گر – عضو هیئت علمی گروه روانشناسی، دانشگاه الزهرا
نازی شیخی هفشجانی – عضو هیئت علمی گروه روانشناسی، دانشگاه الزهرا

چکیده:

هدف پژوهش حاضر تعین ارتباط بین سبک های شناختی و خودمهار گری در دانش آموزان دختر دبیرستانی بوده است. روش آزمودنی های پژوهش را ۳۶۰ دانش آموز دختر پایه دوم و سوم دبیرستان تشکیل داده اند که به کمک پرسش نامه های سبک های شناختی کلب و پرسشنامه خودکنترلی (خودمهارگری) راتر، مورد ارزیابی قرار گرفته اند. داده های پژوهش به کمک ضریب همبستگی و رگرسیون تحلیل شده اند.