سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمد نیازی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد جیرفت

چکیده:

تعلیم و تربیت در توسعه و پیشرفت جامعه و دوام فرهنگ ملی نقش موثری ایفا می کند هدف این تحقیق ارتباط بین سبک رهبری مدیران مدارس و سلامت روانی معلمان بود جامعه آماری ۱۳۴ نفر معلم تربیت بدنی از دو مقطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان شهر رشت بود که کل جامعه به عنوان نمونه در نظر گرفته شد ابزار تحقیق شامل الف: پرسشنامه چند عاملی رهبری که توسط باس و آولیو در سال ۱۹۹۵ ساخته شدهاست پرسشنامه MLQ دارای ۹ خرده مقیاس سبک رهبری است که در ۴۱ سوال جمع بندی شده است پرسشنامه از نوع پاسخ بسته بوده و مقیاس اندازه گیری سوالات پرسشنامه مقیاس لیکرت می باشد تعداد سوالات مربوط به مشخصات فردی جامعه آماری ۸ سوال است که مجموعا پرسشنامه از ۴۹ سوال تشکیل شده است پایایی پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ درتحقیقاتی که در خارج از ایران انجام شده ۷۹ درصد تا ۸۴ درصد گزارش شده است.