سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آفرین نوایزدان – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران،
مجید صفرجوهری – دانشیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده:

در این تحقیق به منظور بررسی خصوصیات ساختاری برید و نیز تأثیر این خصوصیات از جمله جنس الیاف بکار رفته در نخهای جانبی، مغزی و محوری، زاویه بافت و شکل سطح مقطع برید و همچنین تأثیر متقابل هر کدام از عوامل بر خصوصیات مکانیکی برید از جمله استحکام و کار تا حد پارگی، مدل های مختلفی از نمونه های آزمایشگاهی تهیه گردید که پس از انجام آزمایش تنش-کرنش و تحلیل نتایج، مشخص گردید که استفاده از الیاف نایلون در هر دو قسمت نخهای مغزی و جانبی، باعث تولید بریدی با میزان بالاتری از استحکام و کار تا حد پارگی خواهد گردید؛ کاهش زاویه بافت منجر به افزایش استحکام و کار تا حد پارگی برید شده است. پارامتر شکل سطح مقطع تأثیر چشمگیری بر خصوصیات مکانیکی ایجاد ننموده است، اما به طور کلی ازبین چهار شکل سطح مقطع بررسی شده، شکل دایروی از نتایج نسبتاً بهتری برخوردار می باشد.