سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اعظم یوسفی – دانش آموخته بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
شهدید اخوان – بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

یکی از عارضه های مهم فیزیولوژیکی سیب، Water core می باشد. این اختلال به صورت داخلی و از هسته و بافت های آوندی اطراف آن تا نزدیکی پوست میوه پیشروی می کند و باعث ایجاد حفره های آبکی در داخل بافت میوه می شود که این نوع عارضه را از سایر اختلالات فیزیولوژیکی اندوکارپ میوه مجزا می کند. سیب های دارای چنین علائمی قدرت انبارمانی طولانی مدت را ندارند. این آزمایش به منظور تعیین بهترین زمان برداشت و بررسی ارتباط وقوع عارضه Water core در سیب های رقم رد دلیشز با آن در مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی انجام شد و شاخص های رسیدگی شامل تعداد روز از تمام گل تا برداشت، مجموع واحدهای حرارتی، سفتی بافت، شاخص نشاسته، گرم درصد اسیدهای آلی (اسیدیته)، درصد مواد جامد محلول (قند) و PH اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که سیب رد دلیشز در حدود ۱۴۶تا۱۶۰ روز پس از تمام گل و مجموع واحدهای حرارتی ۱۷۵۵تا ۱۹۳۵ درجه-روز(Degree-Day) در سالهای آزمایش متغیر بوده و بهترین برداشت دارای میانگین قند ۷۸/۱۲درصد و اسیدیته قابل تیتراسیون ۲۶۷/۰ درصد و میانگین شاخص نشاسته ۵/۳-۸/۲ و سفتی بافت ۸۷/۶ کیلوگرم نیرو برای متوسط وزن میوه ۱۷۹گرم توانسته اختلالات کمتری در مدت انبار مانی نشان دهد. بنابراین، هر چه میانگین درجه-روز رشد کسب شده در طی دوره زمانی مشخص رشد بیشتر باشد، میزان ابتلا به عارضه کمتر است و میزان همبستگی بین درجه-روز رشد و ناهنجاری معکوس می باشد.