سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ایلدار فتحی اجیرلو – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال، گروه
علیرضا آرویش – کارشناسی ارشد معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان، گروه

چکیده:

با توجه به اهمیت طبیعت و پیچیده گی های ارتباطی آن با مولفه های پیرامون و همچنین محتوا از قبیل:محیط ،مکان،ساختمان و مهمتر از همه انسان بعنوان موجودی موثر در تمامی تغییرات طبیعی ، این مقاله به بررسی اجمالیرابطه انسان و طبیعت پرداخته و به مقایسه تفاوت نگرش انسان شرقی وغربی در رابطه با طبیعت سخن گفته و نسبت آن را با مقاطع تاریخی سنجیده است ، همچنین تاثیر طبیعت بر فرهنگ و هنرو معماری و نقاط قوت و ضعف این روابط مورد بررسی قرار گرفته است . ما با این جهان در رابطه ایم و در اثر این رابطه، گرایش هاى مختلف ما تحریک مى شوندو قواى ما به فعلیت مى رسند. روش تحقیق شامل جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای، میدانی ، انجام گرفته شده است