مقاله ارتباط بین پلی مورفیسم ژن لنفوتوکسین آلفا (LT-A) و استعداد ابتلا به هپاتیت C مزمن در بیماران ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان از صفحه ۲۵۲ تا ۲۶۲ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین پلی مورفیسم ژن لنفوتوکسین آلفا (LT-A) و استعداد ابتلا به هپاتیت C مزمن در بیماران ایرانی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژنوتیپ
مقاله هپاتیت C مزمن
مقاله پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی
مقاله تومور نکروز فاکتور آلفا
مقاله ژنتیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برادران قوامی شقایق
جناب آقای / سرکار خانم: محبی سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ناقوسی حامد
جناب آقای / سرکار خانم: طاهایی سیدمحمدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: عظیم زاده پدرام
جناب آقای / سرکار خانم: دماوند بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: رومانی سارا
جناب آقای / سرکار خانم: درخشانی شقایق
جناب آقای / سرکار خانم: شریفیان افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: زالی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آلودگی با ویروس هپاتیت C یکی از مهم ترین عوامل ابتلا به بیماری مزمن کبدی می باشد. پاکسازی ویروس هپاتیت C وابسته به سایتوکین ها بوده که خود تحت کنترل ژنتیکی قرار دارند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط پلی مورفیسم LT-A در ناحیه ۲۵۲+ با حساسیت نسبت به ابتلا به هپاتیت C مزمن بود.
روش: در این مطالعه مورد- شاهدی، ۱۲۰ نفر بیمار مبتلا به هپاتیت C و ۱۲۰ فرد سالم مورد بررسی قرار گرفتند. برای تعیین ژنوتایپ، DNA ژنومیک جداشده با استفاده از واکنش زنجیره پلیمراز (PCR) تکثیر و سپس هضم آنزیمی به روش (Restriction Fragment Length Polymorphism) RFLP بر روی محصولات PCR انجام شد و در نهایت توزیع پلی مورفیسم G>A ژن LTA بین دو گروه مقایسه گردید.
یافته ها: فراوانی ژنوتیپ های GG، GA و AA در بیماران به ترتیب ۴۵٫۵%، ۴۷٫۹% و ۶٫۶% و در گروه کنترل به ترتیب ۴۹٫۲%، ۴۵٫۸% و ۵% محاسبه گردید. طبق محاسبات آماری انجام شده، اختلاف معنی داری میان بیماران و گروه شاهد سالم مشاهده نگردید.
نتیجه گیری: در این مطالعه ارتباط معنی داری بین پلی مورفیسم ناحیه ۲۵۲+ در ژن LT-A و استعداد ابتلا به بیماری هپاتیت C مزمن به دست نیامد. نتایج این مطالعه نشان می دهد پلی مورفیسم مطالعه شده در ژن LT-A به عنوان عامل پیش آگهی در مورد حساسیت افراد به ایجاد هپاتیت C مزمن در جمعیت ایرانی مطرح نمی باشد.