مقاله ارتباط بین نوع استراتژی های کسب و کاری مورد استفاده در شرکت های کوچک و متوسط و بین المللی شدن آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مدیریت بازرگانی از صفحه ۱۹ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین نوع استراتژی های کسب و کاری مورد استفاده در شرکت های کوچک و متوسط و بین المللی شدن آنها
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استراتژی عمومی
مقاله بین المللی شدن
مقاله استراتژی وظیفه ای
مقاله استراتژی ورود
مقاله شرکت های کوچک و متوسط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاج الدین مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی کامبیز
جناب آقای / سرکار خانم: رستگار عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: سمیع زاده مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بین المللی شدن و حرکت شرکت های کوچک و متوسط به سمت بازارهای بین المللی به عنوان یکی از ضروریات و همچنین یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه می باشد. عوامل تاثیرگذار متعددی از سوی محققان بر فرایند بین المللی شدن شرکت ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی تاثیر عوامل استراتژیک (نوع استراتژی های مورد استفاده) بر بین المللی شدن شرکت های کوچک و متوسط در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران می باشد که با انجام نظرخواهی از تعداد ۷۰ تن از مدیران ۵۵ شرکت کوچک و متوسط بین المللی در این صنعت انجام گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بکارگیری استراتژی هایی چون استراتژی کاهش هزینه، استراتژی تمایز، استراتژی وظیفه ای محصول و استراتژی ورود پیمانی توسط شرکت های کوچک و متوسط با بین المللی شدن آنها ارتباط معنادار مثبت دارد. اما بکارگیری استراتژی هایی چون استراتژی وظیفه ای توزیع و استراتژی وظیفه ای بازاریابی توسط این شرکت ها با بین المللی شدن آنها ارتباط معنادار منفی دارد.