مقاله ارتباط بین نمایه conicity، اندازه دور کمر، نمایه توده بدن و فعالیت بدنی با پیراسنج های لیپیدی خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۱۶۵ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین نمایه conicity، اندازه دور کمر، نمایه توده بدن و فعالیت بدنی با پیراسنج های لیپیدی خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ شهر تهران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاقی
مقاله نمایه Conicity
مقاله اختلالات چربی خون
مقاله دیابت نوع ۲

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: ستوده گیتی
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقیان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قانع بصیری مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: نیک بزم روناک
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نورشاهی ندا
جناب آقای / سرکار خانم: کوهدانی فریبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بیماری های قلبی عروقی عامل اصلی مرگ در بیماران دیابتی هستند و اختلالات لیپیدی یکی از اصلی ترین عوامل خطر آن می باشند. هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط نمایه (CI) Conicity، نمایه توده بدن (BMI)، دور کمر (WC) و فعالیت بدنی با سطح لیپیدی، و نیز تعیین بهترین اندازه تن سنجی پیش بینی کننده اختلالات لیپیدی در مبتلایان به دیابت نوع ۲ بود. مواد و روش ها: مطالعه مقطعی حاضر روی ۷۰۰ بیمار دیابتی نوع ۲ انجام گردید. وزن، قد، WC، BMI، CI و فعالیت بدنی برای هر فرد اندازه گیری شد. تری گلیسرید (TG)، کلسترول تام (TC)، کلسترولHDL- (HDL-C) و کلسترولLDL- (LDL-C) ناشتا سرمی اندازه گیری شد. یافته ها: به طور کلی ۹۷% مردان و ۹۵% زنان CI غیر طبیعی، ۸۴٫۵% نمایه توده بدن بیش از ۲۵، ۵۵٫۳% از مردان و ۸۸٫۵% از زنان چاقی شکمی داشتند. افزایش چارک CI با افزایش معنی دار TG، TC و کلسترول-LDL و کاهش معنی دار کلسترول-HDL همراه بود. BMI با کلسترول-LDL و WC با TG و کلسترول-HDL/ کلسترول-LDL همبستگی مستقیم و معنی داری را نشان دادند. فعالیت بدنی در کل جمعیت با کلسترول -HDL همبستگی مثبت و معنی دار و با BMI، WC، CI، و LDL/HDL همبستگی منفی و معنی داری داشت. نتیجه گیری: CI، BMI، دور کمر و میزان فعالیت بدنی همبستگی مستقیم و معنی داری با اختلالات لیپیدی بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ دارند. هیچ یک از اندازه های تن سنجی ارتباط بیشتری را با اختلالات لیپیدی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ نداشتند. از این اندازه ها می توان در پیش بینی خطر اختلالات لیپیدی در بیماران دیابتی نوع ۲ استفاده نمود.