مقاله ارتباط بین مصرف میوه و سبزی و خطر ابتلا به آسم در کودکان ۸-۲ سال: مطالعه مورد- شاهدی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در کومش از صفحه ۱۹۱ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین مصرف میوه و سبزی و خطر ابتلا به آسم در کودکان ۸-۲ سال: مطالعه مورد- شاهدی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسم
مقاله کودک
مقاله مصرف
مقاله میوه
مقاله سبزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشنویی سیما
جناب آقای / سرکار خانم: خلخالی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سالاری لک شاکر
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی راد محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: کرمیار محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: شواهد موجود حاکی از تاثیر محافظتی مصرف میوه و سبزی ها در کاهش خطر ابتلا به آسم کودکان می باشد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین مصرف میوه و سبزی در الگوی غذایی کودکان و خطر ابتلا به آسم در کودکان ۸-۲ سال انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه با طراحی مورد- شاهدی در کودکان ۸-۲ سال شهرستان ارومیه انجام شد. گروه مورد (n=207) از بین کودکان با تشخیص آسم بر اساس معیار GINA، انتخاب شدند. گروه شاهد (n=401) از بین کودکان بیماری های غیر مرتبط آلرژیک و کودکان سالم انتخاب شد. اطلاعات مرتبط با الگوی تغذیه و سایر متغیرها با استفاده از پرسش نامه عوامل خطر مرحله سوم طرح بین المللی آسم و آلرژی در کودکی (ISSAC) در مصاحبه با والدین کودکان جمع آوری شد. یافته ها: کودکان بیمار در مقایسه با کودکان گروه شاهد مصرف کم تر گروه میوه، سبزی و سیب زمینی را عنوان نموده بودند. در تجزیه و تحلیل نهایی، مصرف ۳ بار در هفته و بیش تر میوه و سبزی با کاهش شانس ابتلا به بیماری هم راه بود (مصرف میوه Pvalue: 0.002، %۹۵ CI:0.19-0.68، OR:0.36، مصرف سبزی Pvalue: 0.11، %۹۵ CI:0.51-1.07، OR: 0.74).
نتیجه گیری: به نظر می رسد مصرف بیش از ۳ بار در هفته میوه و سبزی ها در رژیم غذایی کودکان با کاهش خطر ابتلا به آسم در کودکان ۸-۲ سال هم راه باشد.