مقاله ارتباط بین مصرف لبنیات و مواد مغذی موجود در آن با سندرم متابولیک و اجزای آن: مروری بر مطالعات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۱۳۶ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین مصرف لبنیات و مواد مغذی موجود در آن با سندرم متابولیک و اجزای آن: مروری بر مطالعات
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لبنیات
مقاله کلسیم
مقاله شیر
مقاله سندرم متابولیک
مقاله بیماری های قلبی
مقاله عروقی
مقاله چاقی
مقاله دیابت نوع ۲
مقاله فشار خون بالا
مقاله استرس اکسیداتیو
مقاله التهاب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قطب الدین شیرین
جناب آقای / سرکار خانم: بهادران زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: میرمیران پروین
جناب آقای / سرکار خانم: ناخدا کبری
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سندرم متابولیک به عنوان یک عامل خطرساز بیماری های قلبی عروقی و دیابت محسوب می شود. مطالعات اپیدمیولوژی نشان داده اند مصرف لبنیات نقش مهمی در پیشگیری و درمان سندرم متابولیک دارد. مقاله مروری حاضر با مرور بررسی های انجام شده در زمینه ارتباط بین مصرف لبنیات و مواد مغذی موجود در آن با سندرم متابولیک و اجزای آن، صورت پذیرفت. مواد و روش ها: واژگان کلیدی لبنیات، کلسیم و شیر، در ترکیب با واژگان سندرم متابولیک، بیماری های قلبی عروقی، چاقی، دیابت نوع ۲، فشار خون بالا، استرس اکسیداتیو و التهاب برای جستجو در پایگاه پاب مد بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ میلادی مورد استفاده قرار گرفت. مطالعات اپیدمیولوژی و مداخله ای با طراحی مناسب و نیز مقاله های مروری با کیفیت مطلوب مورد استفاده واقع شدند. یافته ها: یافته های بیشتر پژوهش ها نشان داده اند مصرف لبنیات با خطر سندرم متابولیک و اجزای آن ارتباط معکوس دارد. کلسیم، پروتئین ها، پپتیدهای بیواکتیو و برخی اسیدهای چرب موجود در لبنیات در ایجاد اثرات محافظتی مشارکت دارند. سازوکار اصلی کلسیم در کاهش خطر سندرم متابولیک به تنظیم هورمون های کلسی تروفیک، اتصال با اسیدهای صفراوی و افزایش دفع چربی از راه مدفوع، تنظیم سطح کلسیم داخل سلولی و تغییر سوخت و ساز دیگر الکترولیت ها نظیر سدیم نسبت داده می شود. پروتئین شیر به ویژه پروتئین وی موجب بهبود فراسنج های لیپیدی، فشار خون و حساسیت به انسولین می گردد. اسیدهای چرب موجود در لبنیات نیز سبب بهبود استرس اکسیداتیو و التهاب، مهار فاکتورهای رونویسی کبدی و فعال سازی ژن های درگیر در لیپوژنز می گردد. نتیجه گیری: افزایش مصرف محصولات لبنی می تواند در کاهش خطر بروز و گسترش سندرم متابولیک و اجزای آن موثر باشد.