مقاله ارتباط بین شاخص های تن سنجی و تغییرات همودینامیک پس از لارنگوسکوپی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۲۱۸۲ تا ۲۱۹۲ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین شاخص های تن سنجی و تغییرات همودینامیک پس از لارنگوسکوپی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوله کذاری داخل تراشه
مقاله شاخص های تن سنجی
مقاله لارنگوسکوپی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفوی سیدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هنرمند عظیم
جناب آقای / سرکار خانم: کاشفی پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: عطاری محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: حبیب زاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: محمدشریفی قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی حبیب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: لارنگوسکوپی و لوله گذاری داخل نای از جمله پروسیجرهای خطرناکی هستند که در صورتی که وضعیت بیمار و ویژگی های فردی که منجر به لوله گذاری مشکل می گردند می تواند عواقب جدی و خطرناکی را برای بیمار به همراه داشته باشند. در ارتباط با پیش بینی لوله گذاری مشکل، تاکنون نظرات مختلفی اعمال شده که کاربردی ترین آنها معیار Cormack-Lehane می باشد که در اکثر مراکز درمانی مورد استفاهد قرار می گیرد، اما تاثیر شاخص های تن سنجی در لوله گذاری مشکل و پیش بینی این عوامل تا زمان اجرای این پژوهش مورد مطالعه قرار نگرفته بود، از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین شاخص های تن سنجی و تغییرات همودینامیک پس از لارنگوسکوپی و لوله گذاری داخل تراشه به انجام رسید.
روش ها: این مطالعه یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که در سال ۱۳۹۱ در مرکز آموزشی درمانی کاشانی اصفهان به انجام رسید. در این مطالعه بعد از اخذ رضایت نامه آگاهانه کتبی از بیماران، ۱۳۰ بیمار دارای معیارهای ورود، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. داده های ثبت شده شامل سن، وزن، قد، قطر دور گردن، نسبت کمر به باسن و شاخص توده بدنی بودند. دشواری یا آسانی لوله گذاری هنگامی که بیمار کاملا بیهوش بود ارزیابی شد. به منظور بررسی نقش پیش گویی کنندگی شاخص های چاقی در لوله گذاری مشکل و تغییرات قلبی- عروقی پس از انتوباسیون، از آزمون ROC (Receiver operating characteristic) استفاده گردید.
یافته ها: بهترین نقطه برش برای BMI (Body mass index)، ۵۶٫۲۶ بود و بر حسب این نقطه برش، BMI دارای حساسیت ۱۰۰ درصد، ویژگی ۸۴٫۳۸، ارزش اخباری مثبت ۸٫۱۰ و ارزش اخباری منفی ۱۰۰ درصد بود. بهترین نقطه برش برای شاخص دور گردن مقدار ۳۸ بود که بر مبنای آن، درصد حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی به ترتیب ۷٫۸۵، ۲٫۲۸، ۲٫۴۰ و ۱٫۹۱ درصد بود.
نتیجه گیری: می توان از شاخص های تن سنجی نماینده چاقی جهت پیش بینی تغییرات قلبی و عروقی پس از لارنگوسکوپی و اینتوباسیون و نیز عوارض آن ها استفاده کرد. همچنین می توان از نقاط برش به دست آمده، نتیجه گرفت که مقادیر بالاتر از نقاط برش با ریسک بالاتری از عوارض قلبی و عروقی پس از لارنگوسکوپی و اینتوباسیون همراه هستند.