مقاله ارتباط بین شاخص توده بدنی و تکامل دندانی در کودکان و نوجوانان ۷ تا ۱۵ ساله شهر بابل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۵۲ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین شاخص توده بدنی و تکامل دندانی در کودکان و نوجوانان ۷ تا ۱۵ ساله شهر بابل
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص توده بدنی
مقاله تکامل دندانی
مقاله روش دمیرجیان
مقاله کودکان
مقاله نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابسی فریدا
جناب آقای / سرکار خانم: حقانی فر سینا
جناب آقای / سرکار خانم: سجادی پروین
جناب آقای / سرکار خانم: ولی زاده آیدین
جناب آقای / سرکار خانم: خفری ثریا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با افزایش چاقی در بین کودکان لازم است که تاثیر آن بر روی تکامل دندانی بررسی شود. اگر تکامل دندانی در کودکان چاق تسریع شود می تواند طرح درمان های دندانپزشکی کودکان و ارتودنسی را تحت تاثیر قرار دهد لذا این مطالعه به منظور بررسی ارتباط تکامل دندانی با شاخص توده بدنی (BMI) در کودکان ۷ تا ۱۵ ساله شهر بابل انجام شد.
مواد و روشها: این مطالعه مقطعی بر روی ۱۶۸ کودک ۱۵ – ۷ ساله شهر بابل انجام شد. سن دندانی به روش  Demirjianتعیین شد. قد و وزن کودکان اندازه گیری و برای هر نمونه BMI (شاخص توده بدن) بررسی شد. سن تقویمی با کسر کردن تاریخ تولد از تاریخ انجام رادیوگرافی به دست آمد. تفاوت سن دندانی تخمینی و تقویمی نمونه ها اندازه گیری و سپس بر اساس جنس و طبقه بندی BMI آنالیز شد.
یافته ها: از ۱۶۸ کودک مورد بررسی ۸۴ نفر پسر و ۸۴ نفر دختر بودند. میانگین سن دندانی ۱۱٫۴۴±۲٫۸۵ سال و سن تقویمی ۱۱٫۰۶±۲٫۲۹ سال بود. مقدار سن دندانی به میزان ۰٫۳۸±۱٫۲۴ سال بیشتر از مقدار سن تقویمی تخمین زده شد. سن تقویمی و سن دندانی و اختلاف این دو شاخص در کل و به تفکیک جنسیت با BMI ارتباط معنی داری نشان نداد. ولی تفاوت سن دندانی و تقویمی تنها در پسران اختلاف معنی داری داشت (p<0.05).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه در عدم تطابق سن تقویمی و سن دندانی در جنس پسر توجه به BMI آن ها می تواند در زمان بندی درمان های دندانپزشکی موثر باشد.