مقاله ارتباط بین تردید حرفه ای و قضاوت حرفه ای حسابرسان مستقل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) از صفحه ۶۷ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین تردید حرفه ای و قضاوت حرفه ای حسابرسان مستقل
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تردید حرفه ای
مقاله قضاوت حرفه ای
مقاله مکتب تردیدگرایی
مقاله موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
مقاله ذهن پرسشگر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رویایی رمضانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوب نژاد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: آذین فر کاوه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال های اخیر توجه بسیاری از محققان، دانشجویان و اساتید حسابداری به موضوع قضاوت حرفه ای حسابرسان جلب شده است. این جلب توجه، اهمیت موضوع قضاوت حرفه ای را بیان می کند. پس شناسایی عواملی که بر قضاوت حرفه ای موثر هستند می تواند کمک بزرگی به حسابرسان مستقل بنماید. یکی از عوامل مهمی که بر قضاوت حرفه ای تاثیرگذار است می تواند تردید حرفه ای (تردید گرایی) باشد. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین شاخص های تردید حرفه ای و قضاوت حرفه ای حسابرسان مستقل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد. در این تحقیق با استفاده از پیمایش نظرات ۱۵۰ حسابرس مستقل به عنوان نمونه آماری و با استفاده از پرسشنامه تعدیل شده هرت و همکاران به این نتیجه رسیدیم که در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، بین تردید حرفه ای و قضاوت حرفه ای رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.