مقاله ارتباط بین اختلالات تحت بالینی تیروئید و بیماری های عروق کرونر و مرگ و میر قلبی: یک مطالعه مروری سیستماتیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۹۱ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۴۰۱ تا ۴۰۹ منتشر شده است.
نام: ارتباط بین اختلالات تحت بالینی تیروئید و بیماری های عروق کرونر و مرگ و میر قلبی: یک مطالعه مروری سیستماتیک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات تحت بالینی تیروئید
مقاله بیماری عروق کرونر قلب
مقاله مرگ و میر قلبی عروقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برقچی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ارتباط بین اختلالات تحت بالینی تیروئید، و بیماری عروق کرونر قلبی و مرگ و میر قلبی – عروقی مورد اختلاف نظر است. در این پژوهش، بررسی های مشاهده ای آینده نگر که ارتباط بین اختلالات تحت بالینی تیروئید و بیماری عروق کرونر، و مرگ و میر قلبی عروقی را بررسی نموده اند، مرور شده اند.
مواد و روش ها: جستجوی الکترونیک در مدلاین و pub med از سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۰ انجام شد. ۱۴ بررسی در این مورد یافت شد که با توجه به هتروژنیسیتی بین بررسی ها از لحاظ تعاریف و متغیرهای مداخله گر adjust شده پژوهش ها با حجم نمونه بالا در حد ۲۰۰۰ نفر برای تجزیه و تحلیل نهائی وارد گردیدند.
یافته ها: ۸ پژوهش کوهورت آینده نگر که حجم نمونه بیشتر از ۲۰۰۰ نفر داشتند بررسی شدند و یافته های متفاوتی داشتند. در بزرگترین بررسی از لحاظ حجم نمونه، خطر مرگ و میر قلبی – عروقی در خانم ها به ازای هر واحد افزایش در TSH افزایش می یافت. در دو بررسی که از لحاظ مدت پیگیری مشابه و در حد ۲۰ سال بود، موارد بیماری عروق کرونری قلب و مرگ و میر قلبی – عروقی در گروه با هیپوتیروئیدی تحت بالینی افزایش داشت. در یک بررسی با پیگیری متوسط ۱۲٫۵ سال خطر مرگ و میر قلبی – عروقی و بیماری های عروق کرونر در اختلالات تحت بالینی نسبت به گروه یوتیروئید افزایش نداشت.
نتیجه گیری: با توجه به شواهد کنونی نمی توان نتیجه گیری قطعی داشت ولی به نظر می رسد اختلالات تحت بالینی سبب افزایش خطر بیماری عروق کرونر و مرگ و میر قلبی – عروقی می شوند. انجام بررسی های آینده نگر بزرگ با طراحی دقیق برای کاهش هتروژنیسیته از لحاظ پیامد بالینی و بررسی دینامیک عملکرد تیروئید ضروری به نظر می رسد.