سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علیرضا ناصرپور – دانشجوی دکتری مدیریت مالی
احمد دارستانی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی

چکیده:

بیمه عمر یکی از جذابترین نوع بیمه هایی می باشد که تاحال حاضر درصنعت بیمه معرفی شده است به همان میزان که این نوع بیمه جذابیت زیادی دربین مردم دارد و وجوه زیادی از این راه برای صندوق های بیمه عمر حاصل می شود از طرف دیگر خ سارت های سنگین ناشی از مرگ و میر درحوادث طبیعی نیز ممکن است به این صندوق ها وارد شود که کاهش آثار این خسارات بسیار مهم خواهد بود در حال حاضر دردنیا تا حد زیادی از جایگزین های انتقال ریسک در صنعت بیمه به جای سازوکار سنتی بیمه اتکایی برای مدیریت این نوع ریسک ها استفاده می شود بخش اعظم جایگزین های انتقال ریسککه به اوراق بیمه ای ILS معروف اند طی فرایند تبدیل به اوراق بهادارسازی ریسک به وجود آمده اند و بخش دیگری نیز با استفاده از ابزارهای مشتقه طراحی شده اند دراین مقاله به علت گستردگی صنعت بیمه سعی شده است به بعضی از اوراق بهادار مناسب دراین رابطه اشاره شود و یک بررسی کامل برروی اوراق بلایای طبیعی عمر انجام شود.