مقاله ارتباط امتیاز رژیم غذایی کاهنده فشار خون با سندرم متابولیک در زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان از صفحه ۱۱۲ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: ارتباط امتیاز رژیم غذایی کاهنده فشار خون با سندرم متابولیک در زنان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستاران
مقاله پرفشاری خون
مقاله رژیم غذایی
مقاله سندرم متابولیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی فرد نگار
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: برک فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: صانعی پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده کشتلی عمار
جناب آقای / سرکار خانم: یزدان نیک احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیل زاده احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: مطالعات اپیدمیولوژیک محدودی به بررسی ارتباط بین پیروی از رژیم غذایی کاهنده فشار خون (Dietary Approaches to Stop Hypertension; DASH) و سندرم متابولیک در جمعیت ایرانی پرداخته اند. هدف از مطالعه حاضر تعیین ارتباط پیروی از الگوی غذایی DASH و میزان شیوع سندرم متابولیک و اجزای متشکله آن در جامعه پرستاران زن بیمارستان های شهر اصفهان می باشد.
روش کار: در این مطالعه مقطعی، ۴۲۰ نفر از پرستاران زن اصفهانی بالای ۳۰ سال به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و به صورت تصادفی انتخاب شدند. دریافت های غذایی افراد با استفاده از پرسش نامه بسامد خوراک اعتبار سنجی شده، ارزیابی و شاخص های تن سنجی اندازه گیری شد. نمونه خون افراد برای اندازه گیری متغیرهای متابولیکی جمع آوری و فشار خون آنان اندازه گیری گردید. دیگر اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. سندرم متابولیک بر طبق معیارهای
ATPIII و الگوی غذایی DASH به عنوان الگویی که بر مصرف بیشتر سبزیجات، میوه جات، غلات کامل، گوشت لخم و لبنیات کم چرب تاکید دارد، امتیازبندی شد. داده ها بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 18 و آزمونهای Chi-square ,one-way ANOVA و ANCOVA تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: افرادی که در بالاترین سهک امتیاز رژیم غذایی
DASH قرار داشتند پس از تعدیل اثر عوامل مخدوشگر، ۸۱% کمتر از کسانی که در پایین ترین سهک قرار داشتند شانس ابتلا به سندرم متابولیک را دارا بودند (%۹۵ CI:0.07-0.96، OR=0.19) همچنین افرادی که در بالاترین سهک امتیاز رژیم غذایی DASH قرار گرفتند نسبت به آنهایی که در پایین ترین سهک بودند به ترتیب ۶۲ ، ۷۲ ، ۷۸ و ۸۶ درصد شانس کمتری برای ابتلا به دور کمر بالا، هایپرتری گلیسریدمی، سطح پایین HDL-C و پرفشاری خون داشتند.
نتیجه نهایی: یافته های مطالعه حاضر نشان داد که پیروی از الگوی غذایی
DASH خطر ابتلا به سندرم متابولیک و اجزای آن به جز هایپرگلایسمی را کاهش می دهد.