مقاله ارتباط افسردگی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بیرجند در سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مراقبت های نوین از صفحه ۱۴۱ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: ارتباط افسردگی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بیرجند در سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگی
مقاله عزت نفس
مقاله دانش آموزان دبیرستانی
مقاله پیشرفت تحصیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعی طیبه
جناب آقای / سرکار خانم: شریف زاده غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرنیا مرضیه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: پیری مهران
جناب آقای / سرکار خانم: قنبرزاده ناهید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: شناخت عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی از اهمیت بالایی برخوردار است، از جمله عزت نفس که نقش مهمی در سلامت روان داشته و پایین بودن آن تاثیر بازدارنده ای بر عملکرد تحصیلی دارد. بنابراین هدف از این مطالعه تعیین ارتباط افسردگی و عزت نفس دانش آموزان دبیرستانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در بیرجند می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، با روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای، ۵۹۶ دانش آموز دبیرستانی بیرجند پرسشنامه های عزت نفس Rosenberg و افسردگی Beck با ضریب پایایی ۰٫۷۳ و ۰٫۸۵ را تکمیل کردند. معدل بالای ۱۵ (میانگین نوبت اول و دوم) پیشرفت تحصیلی خوب در نظر گرفته شد. داده ها با نرم افزار SPSS و آزمونهای آماری Chi-square، Mann Whitney، Kruskal-Wallis و ضریب همبستگی Spearman و در سطح ۰٫۰۵=a آنالیز شد.
یافته ها: نمونه ها ۵۹۶ دانش آموز با میانگین سنی۱۶٫۱±۱٫۱  سال، مشتمل بر ۲۸۴ نفر معادل ۴۷٫۷% مونث و ۳۱۲ نفر برابر با ۵۲٫۳% مذکر بودند. میانگین نمره افسردگی دانش آموزان۱۶٫۷±۸٫۱  و نمره عزت نفس ۲٫۱±۴٫۷ بود. ۶۱٫۲% دانش آموزان معدل ۱۵ و بالاتر داشتند. میزان افسردگی و عزت نفس بر حسب پیشرفت تحصیلی دارای تفاوت معنی داری بود ولی بر حسب سن، تحصیلات و شغل والدین تفاوت معنی دار نداشت.
نتیجه گیری: عزت نفس بالا نقش محافظتی در برابر افسردگی داشته و منجر به بهبود عملکرد تحصیلی می شود.