مقاله ارتباط اطلاعات حسابداری مدیریت با یادگیری سازمانی و عملکرد تولید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های تجربی حسابداری از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: ارتباط اطلاعات حسابداری مدیریت با یادگیری سازمانی و عملکرد تولید
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اطلاعات حسابداری مدیریت
مقاله تسهیل کننده های یادگیری سازمانی
مقاله یادگیری سازمانی
مقاله عملکرد تولید
مقاله تکنولوژی پیشرفته تولید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملانظری مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: داور سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش از دیدگاه یادگیری سازمانی به بررسی ارتباط انواع اطلاعات حسابداری مدیریت با تکنولوژی پیشرفته تولید (AMT) به منظور دستیابی به بهبود در عملکرد تولید پرداخته شده است. ابتدا، ارتباط بین سطح استفاده از تکنولوژی پیشرفته تولید (AMT) و میزان اطلاعات فراهم شده توسط سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت (MAIS2) مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه مورد بررسی شامل کلیه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو صنعت وسائل نقلیه و ماشین آلات و مجموعا ۴۳ شرکت ود و تعداد ۳۲ شرکت نمونه انتخاب شد. پاسخ های مدیران مالی این شرکت ها به پرسشنامه جهت آزمون فرضیات مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که رابطه مثبتی بین سطح تکنولوژی پیشرفته تولید و میزان اطلاعات حسابداری مدیریت وجود دارد. همچنین رابطه مثبتی بین میزان اطلاعات فراهم شده توسط سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت و بهبود در عملکرد تولید مشاهده شده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که تسهیل کننده های یادگیری سازمانی نمی توانند بر رابطه بین میزان اطلاعات حسابداری مدیریت و عملکرد تولید شرکت تاثیرگذار باشند.