سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نسرین صادقی – عضو هیئت علمی و مدیرگروه بهداشتحرفه ای دانشگاه علوم پزشکی گناباد
عبداله غلامی – عضو هیئت علمی گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی گناباد
سمانه سالاری – دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای

چکیده:

تلفات جاده ای ماهانه باعث از دست رفتن ۲۱۶۰ نفر از ایرانیان در تصادفات جاده ای می شوند ۹۵% از ورودیهای حسی مغز که برای رانندگی لازم متعلق به حس بینایی است یکی ازمباحث مهم در بینایی نرمال دیدرنگی مطلوب می باشد در این پژوهش ارتباط تصادفات و اختلالات دیدرنگی مورد بررسی قرار میگیرد نوع مطالعه توصیفی تحلیلی و مقطعی می باشد نمونه ها ۱۰۰ نفر و نمونه گیری طبقه ای تصادفی براساسنوع وسیله نقلیه می باشد آنالیز داده ها توسط ازمون کای اسکوئر با نرم افزار SPSS انجام شد میانگین سن رانندگان ۱۱/۷ ۳۹/۱۵ سال کمترین سن ۲۱ و بیشترین سن ۶۵ سال بود از ۱۰۰ راننده مورد پژوهش ۳۰ نفر سابقه تصادف داشتند از کل نمونه ها فقط دو نفر به اختلال دید رنگی دچار بودند.