سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بابک دیده بان – کارشناس ناظر برنج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهبهان
شیرین سید – دانشجوی کارشناسش ارشد بیمارهای گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
سارا محرابی مقدم – کارشناسان ناظر حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهبهان
مهری سیدنژاد –

چکیده:

از آنجایی که توسعه کشاورزی و روستایی به عنوان آرمان مطلوب مدنظر کشورهای جهان سوم است و یکی از مقولات مهم برای دستیابی به این آرمان امر ارتباطات می باشد.))محسنیان راد(( ارتباطات را جمع آوری و انتقال پیام از فرستنده برای گیرنده تعریفمی کند. پس از جنگ جهانی دوم ارتباطات در توسعه نقش مهمی داشته است. ارتباطات به عناوین مختلف ،سنتی و مدرن تقسیم بندی می شوند که در روش مدرن سرعت و دستیابی بیشتر و در روش سنتی که به وسیله ی توده ی مردم و ارتباطات چهره بهچهره است مشارکت بیشتر می شود که انتقلاب ایران در سال ۷۵ نمونه ی بارز آن است. آگاه بودن مروجان کشاورزی از شیوههای ارتباط سنتی و برقراری تعامل بهتر با کشاورزان می تواند گام بزرگی در دستیابی به آرمان توسعه باشد. این تحقیق به صورت کتابخانه ای و از منابع معتبر داخلی استفاده شده است