سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

داود رمش – دانشجوی دکتری هوافضا
رضا آقایی طوق – دانشجوی دکتری هوافضا

چکیده:

موتورهای سوخت مایع سیکل بسته ی سرمازاد با برخورداری از بالاتری شاخصهای انرژیکی دررقابت تنگاتنگ سامانه های پیشران فضایی امروزی کماکان جایگاه ویژه ای را بخود اختصاص داده اند یکی از مهمترین زیرسامانه ها درپیکره ی این موتورها توربین های عکس العملی است که در متداولترین دسته از این نوع موتورها با گاز های غنی از اکسید کننده کار می کنند دراین تحقیق با دیدگاهی سامانه گرایانه و برمبنای روش پیشنهادی آوسیانیکف محاسبات گاز دینامیکی توربین یک موتور سرمازای سیکل بسته ارایه شده است برای صحه گذاری محاسبات نتایج برنامه ی کامپیوتری با داده های تجربی یک موتور مورد مقایسه قرارگرفته است.