سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
حسام یزدانی – دانشجوی دکتری مهندسی ژئوتکنیک
عیسی سلاجقه – هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
پیمان ترکزاده – هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

درمهندسی ژئوتکنیک بطور مرسوم از آزمایش بارگذاری صفحه برای رسم منحنی غیرخطی فشار تغییرمکان خاک درعمق دفن شالوده استفاده شده و با برون یابی از تغییرات شیب منحنی که به ضریب واکنش بستر معروف است با قطرصفحه برای تعیین ضریب واکنش بستر الاستیک شالوده ی واقعی استفاده می گردد دراین مقاله با استفاده از یک برنامه اجزای محدود سه بعدی شالوده هایی با نسبت طول به عرض مختلف مربعی مستطیلی نواری به همراه ورقهای فولادی با عرض های مختلف برروی خاک رس مدلسازی شده و با تحلیل نتایج روابطی برای تخمین اولیه ضریب واکنش بستر شالوده های واقعی ارایه شده است نتایج نشانمیدهد که ضریب واکنش بستر با افزایش بعد شالوده کاهش می یابد.