سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

غلامرضا مرادی – دانشکده صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا بشیرزاده –

چکیده:

برنامهریزی تولید همواره دغدغه تمامی مدیران کارخانجات بوده و در بازار رقابتی امروز نیز افزایش یافته است. از جمله مسائل متداول در این حوزه، مسئله تعیین اندازه تولید با محدودیت ظرفیت است که از دسته مسائلNP-hard است و همین امر موجب شده است که توسعه روش های ابتکاری برای حل این مسئله همواره مورد توجه محققان باشد.در این مقاله یک روش ابتکاری برای حل این مسئله ارائه می گردد و با تولید ۵۰ مسئله تصادفی کارایی روش مورد آزمایش قرار میگیرد که نتایج حاصل از مقایسه با جواب های بهینه حاکی از توانایی خوب روش در دستیابی به مقادیر بهینه در مسائل با ابعاد کوچک و متوسط است