سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امین مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محمد داورپناه جزی – استادیار ان دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی منتظری –

چکیده:

امروزه با وجود درنظر گرفتن راه کارهای مختلف برای ایجاد پایگاه داده های امن حمله های موفق صورت گرفته به این پایگاه داده ها نشان داده است که همواره امکان شکست راه کارهای پیشگیری از حمله وجود دارد بنابراین بازیابی داده های آسیب دیده دراثر اجرای تراکنش های ناشی از یک حمله به مقادیر صحیح پیش از حمله یکی از مراحل مهمدرجهت حفظ جامعیت و دسترس پذیری یک پایگاه داده امن می باشد به پایگاه داده هایی با قابلیت بازیابی خودکار داده های آسیب دیده پایگاه داده های خود اصلاح می گویند از آنجایی که اغلب تلاشهای صورت گرفته در زمینه طراحی پایگاه داده های خود اصلاح مربوط به پایگاه داده های متمرکز می باشد ما دراین مقاله با استفاده از قابلیت های عاملهای نرم افزاری روشی برای طراحی پایگاه داده های توزیع شده خود اصلاح ارایه کرده ایم که ضمن درنظر گرفتن پیچیدگی های پایگاه داده های توزیع شده داده های آسیب دیده دراثر حمله به پایگاه داده را شناسایی کرده و بصورت خودکار آنها را به مقدار صحیح پیش از حمله برمی گرداند.