سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

کامران یگانگی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
مونا زارع سکاچایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

چکیده:

امروزه توسعه از طریق ابداع خوشه ای نقش محوری و بارزی در سیاست های اقتصادی و صنعتی کشور های توسعه یافته ایفا می نماید حدود سهدهه است که توسعه صنعتی مبتنی بر خوشه ها به عنوان یک استراتژی نوین مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگزاران درکشورهای صنعتی است درحال توسعه است درجوامع کنونی کشورها از روش گوناگونی برای توسعه اقتصادی استفاده می کنند یکی از الگوهای توسعه مورد استفادهدربسیاری از کشورها الگویت وسعه خوشه می باشد که در سال ۱۹۹۰ توسط مایکل پورتر معرفی شد بحث رقابت پذیری یکی ازمهمترین دغدغه های تجارت و فعالیت در محیط پویا و رقابتی امروز است نظری ای که بتواند بیشتر نیازها و شرایط فوق را پاسخگو باشد مدل الماس رقابت ملی مایکل پورتر است این مدل به ایجاد بینشی عمیق در بین مدیران اقتصاد دانان و سیاست گزاران برای تنظیم مناسب ترین استراتژی به منظور ارتقای موقعیت رقابت ملی درسطح بین المللی کمک می کند مفهوم و پیام اصلی این مدل چگونگی شکل دهی به محیط اقتصادی کشورها در راستای دستیابی به موفقیت های جهانی می باشد گردشگری پدیده ای است که از دیرباز در جوامع کنونی وجود داشته و به تدریج یدر طی مراحل تاریخی مختلف به موضع فنی اقتصادی و اجتماعی و صنعتی کنونی خود رسیده است این صنعت آمیزه ای از فعالیت گوناگون از حمل و نقل و تغذیه ت اقامت و مدیریت رویدادها است که درجهت خدمت رسانی به گردشگران به صورت زنجیره ای بهم پیوسته ایفای نقش می کنند.