سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمهرزاد الماسی موسوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان
حمیدرضا ناجی – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

چکیده:

دراین مقاله یک الگوریتم کنترل همروندی مبتنی بر سیستمهای چندعاملی ارایه می شود بطوریکه بحث همزمانی اجرای عاملهای موردنظر و همچنین اجرای محاسبات باعث افزایش سرعت اجرای الگوریتم ارایه شده گردد کاهش تبادلات پیامها افزایش سرعت اجرای الگوریتم افزایش قابلیت اطمینان و توازن بار از اهداف ارایه این الگوریتم می باشد الگوریتم ارایه شده دراین مقاله توسعه ای برالگوریتم اکثریت محیط پایگاه داده توزیع شده می باشد که مراحل اجرای الگوریتم توسط واسط عبور پیام MPI پیاده سازی شده است مقایسه ای میان الگوریتم پیشنهادی و الگوریتم نسخه اصلی نیز انجام شده است که نتایج حاصل از این مقاله به تفصیل مورد بحث قرارگرفته است هدف ازارایه الگوریتم چندعاملی نزدیک شدن به الگوریتم نسخه اصلی از نقطه نظر تبادلات پیام ها و همچنین به کارگیری مزایای پروتکل اکثریت یعنی افزایش سطح قابلیت اطمینان و عدم وابستگی به یک سایت می باشد.