سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه شاکری – کارشناسی ارشد
عالمه مهدی زاده –
مصطفی جنتی پور –
ایرج مهدوی –

چکیده:

مدیریت موجودی دریک زنجیره تامین چندلایه بطور قابل توجهی دشوارتر ازم دیریت آن دریک زنجیره تامین یک لایه است محیط رقابتی کاهش هزینه را دریک سیستم موجودی درختی ایجاب می کند یکی ازعناصر کلیدی برای کاهش هزینه درزنجیره تامین یکپارچه کردن سیستم های موجودی میباشد دراین تحقیق یکمدل ریاضی دریک زنجیره تامین سه لایه ای شامل تولید کنندگان انبارها و مراکز توزیع ارایه شده است هدف از این مدل تعیین اندازه انباشته درهرلایه بطوریکه هزینه های نگهداری حمل و نقل و تولید کمینه شود همچنین بعلت نامعلوم بودن و دردسترس نبودن اطلاعات مربوط به تقاضا تقاضا فازی است