سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد صادقی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
سیدیاسر قربانی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
علیرضا حاجی آخوندی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
رضا توکلی مقدم – پروفسورمهندسی صنایع دانشگاه تهران

چکیده:

دراین پژوهش مدلی برای رتبه بندی عملیات جهت برونسپاری ارایه شده میشود درادامه به بررسی مدل ریاضی تخصیص عملیات درشبکه سازمان پرداخته می شود از انجایی که مساله تخصیص دراندازه بزرگ با روشهای دقیق درزمان منطقی قابل حل نیست برای حل و بهینه سازی مدل یک الگوریتم فراابتکاری به نام الگوریتم ژنتیک ارایه داده میشود همچنین برای افزایش اثربخشی الگوریتم ژنتیک با استفاده ازروش تاگوچی به تنظیم پارامترهای الگوریتم پرداخته خواهد شد درنهایت برای نشان دادن کارایی روش به ارایه یک مثال عددی پرداخته میشود.