سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بنیامین طراقی – دانشجوی کارشناسی فناوری اطلاعات
محمدجواد طراقی – دانشجوی کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
زینب درویشی – دانشجوی کارشناسی فناوری اطلاعات

چکیده:

بنا به پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و تاثیر آن برکلیه امور برای باقی ماندن درصحنه باید شیوه سنتی کشاورزی را با شیوه های نوین تطبیق دهیم و یا درصورت لزوم شیوه های جدیدرا جایگزین شیوه های سنتی کنیم همچنان که امروزه دراکثر کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای درحال توسعه سامانه های فناوری اطلاعات درزمینهای کشاورزی بکاررفته است برای نمونه استفاده از شبکه های حسگر بیسیم برای کنترل شرایط محیطی زمین استفاده از سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری و سیستمهای اطلاعات مدیریت جهته بهبود استراتژیه ای کشاورزی استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی برای تخمین عملکرد گیاهانی مثل ذرت سویا گندم دربرخی نقاط دنیا از جمله ایران رواج پیدا کرده است دراین تحقیق تلاش شده است تا با جمع آوری ابزارهای موجود در کنار هم مدلی ارایه شود که با کمک تمامی این سامانه ها بهترین تصمیم را در شرایط غیرمتعارف بوجود آمده به کشاورز ابلاغ کند