سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید گیوه چی – استادیار دانشگاه تهران
وحید حسینی جناب – پژوهشگر مدیریت ریسک و بحران
رضا علی بزرگی ماکرانی – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت درسوانح طبیعی

چکیده:

پژوهشهایی که طی سالهای اخیر درمورد پیامدهای فاجعهآمیز حوادث غیرمترقبه و خسارات گسترده جانی ومالی برخی از بلایای طبیعی درکشورهای جهان انجام گرفته نشان دهنده این است که دربیشتر موارد مقابله با آن بطور غیرموثر و غیرعلمی انجام گرفته است ماهیت مقابله درمدیریت بحران به گونه ای استکه با بسیاری از جنبه های دیگر مدیریت بحران ارتباط متقابل دارد اگر مدیریت بحران را دارای چهار رکن اساسی پیشگیری و کاهش آمادگی مقابله و بازسازی بدانیم سیستم جامعه مدیریت بحران باید به گونه ای برنامه ریزی و عمل نماید که منابع موجود با مخاطرات موازنه پیدا کند با توجه به اهمیت روزافزون زنجیره تامین و نقش آن درتصمیمات مدیران به نظر می رسد که استفاده از مدیریت زنجیره تامین بیش از گذشته اهمیت پیدا خواهد کرد و شاید بتوان به جرات بیان کرد که درآینده نزدیک هیچ سازمانی بدون بکارگیری سیستم زنجیره تامین نخواهد توانست توان رویارویی با محیط متغیر و رقابتی را داشته باشد و بتواند دراین محیط به حیات خود ادامه دهد.