سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه اکبری – دانشگاه علوم و فنون مازندران،بابل،ایران
ایرج مهدوی – معاون تحصیلات تکمیلی و امور پژوهشی،دانشیار دانشگاه علوم و فنون مازن
مینا آشنا – دانشگاه علوم و فنون مازندران،بابل،ایران

چکیده:

انتخاب بهینه سبد سهام دربازار بورس نقش مهمی درررسیدن اهداف سرمایه گذار از لحاظ سودآوری دارد آنالیز و انتخاب بهترین سبد سهام به علت داشتن متغیرهای تاثیر گذار فراوان از پیچیدگی خاصی برخوردار است بهمین علت روشهای فراوانی جهت بهینه کردن بازار سهام ایجاد شده است هدف ازاین تحقیق شناسایی و الویت بندی فاکتورهای تاثیر گذار درترجیح مشتریان درانتخاب سهام دربازار بورس ایران با درنظر گرفتن ارتباط داخلی فاکتورها و رتبه بندی آلترناتیو ها جهت سرمایه گذاری با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی و دیمتل فازی می باشد دراین پژوهش پس ازمرور ادبیات مرتبط و مشاوره با کارشناسان خبره سازمان بورس معیارهای ریسک بازده سهام قابلیت نقدشوندگی سودسهام سهام شناور ازاد امنیت سبد بهام تناسب سهام نسبت های مالی روندبازار به عنوان مهمترین معیارها درترجیح مشتریان درانتخاب سهام درنظر گرفته شدها ست دراین پژوهش از فازی دیمتل جهت ارزیابی و رتبه بندی فاکتورها با درنظر گرفتن ارتباط داخلی بین آنها و ترسیم نمودار علت و معلول و از فرایند تحلیل شبکه ای فازی جهت رتبه بندی نهایی آلترناتیو ها استفاده می شود بورس طلا بورس اوراق بهادار و بورس روغنهای صنعتی به عنوان مطالعه موردی و گزینه های سرمایه گذاری درنظر گرفته شدها ستدراین پژوهش از فازی دیمتل جهت ارزیابی و رتبه بندی فاکتورها با درنظر گرفتن ارتباط داخلی بین آنها وترسیم نمودار علت و معلول و ازفرایند تحلیل شبکه ای فازی جهت رتبه بندی نهایی آلترناتیو ها استفاده می شود.