سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی رموزی – گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
حمیده بابائی – گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

چکیده:

شبیه سازی نقش بسزایی در مطالعه و تحقیقات شبکه های سیار ویژه دارد. برای ایجاد یک محیط واقعی نیاز به یک مدل تحرک واقع گرایانه ، عمومی و جامع بجای یک مدل تصادفی می باشد. مدلهای تحرک واقع گرایانه که تاکنون ارائه شده اند همگی روی مدلسازی محیط شبیه سازی شامل موانع و مسیرها بصورت دو بعدی کار کرده اند و به الگوی حرکت نودها در معابر و مسیرهای حرکت نیز توجه کمی داشته اند. با توجه به اینکه یک نود متحرک در شبکه های ad hoc معمولا یک انسان می باشد یا توسط یک انسان هدایت می شود، یک مدل تحرک واقع گرایانه باید بتواند تحرک واقعی وی را در یک محیط واقعی شامل موانع و مسیرهای حرکت شبیه سازی کند. در این مقاله یک مدل تحرک جدید ارائه داده ایم که حرکت یک نود هوشمند را در یک محیط واقعی سه بعدی شبیه سازی میکند. پس از شبیه سازی مدل جدید با یک محیط شبیه سازی نمونه، نتایج با مدل تحرک مانع مقایسه شده است. نتایج نشان داد که نوع موانع و انتخاب مسیر نودها میتواند در کارایی شبکه های ad hoc نقش داشته باشد.