سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن احمدی ترشیزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سیما خشخاشی مقدم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

یکی از چالشهای اساسی که امروزه در برابر کاربرد فناوری RFID قرار دارد مدیریت بهینه حجم قابل توجهی از داده هاست که درراستای به کارگیری RFID تولید شده و جمع آوری می گردد این مسئله موجب کاهش کارایی سیستم های اطلاعاتی و پایین آمدن میزان بهره وری از اطلاعات می گردد درسالهای اخیر تلاشهایی جهت ارایه الگوهای متفاوت انبار داده برای استفاده بهینه از داده های RFID صورت گرفته است تحقیق حاضر که هدف آن ارایه یک مدل بهبود یافته از انبار داده برای داده های RFID درزنجیره تامین است را نیز می توان درهمین راستا ارزیابی نمود در تحقیق حاضر چهار چوبی جدید برای مدیریت حجم بالای داده های RFID ارایه شده است دراین تحقیق ابتدا طرح موثری برای کد گذاری مسیر داده ها در زنجیره تامین ارایه شده و در ادامه برای بازیابی زمان با توجه به مسیر کدگذاری شدهاز یکطرح عددی مبتنی بر محیط XML استفاده گردیده و درن هایت با استفاده از یک تکنیک شاخص گذاری به متراکم نمودن داده های RFID پرداخته است این امر نه تنها باعث کاهش قابل توجه حجم اطلاعات گردیده بلکه موجب کاهش چشمگیر زمان پاسخگویی جست و جوهای رایج برروی داده های RFID نیز شده است در آخرین بخش مقاله مدل ارایه شده با یکی از مهمترین مدلهای انبار داده ابعادی به نام RFID – Cuboid مقایسه گردیده و نشانداده شده که طرح پیشنهادی دراکثر جستجوجوها بشکل قابل ملاحظه ای بهتر عمل می کند.