سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدحجت سبزپوشان – دپارتمان مهندسی پزشکی دانشگاه علم وصنعت ایران
سهیلا اسماعیلی –

چکیده:

مرگ قلبی یکی از دلایل اصلی مرگ و میر دردنیای امروزی است اکثرمرگهای قلبی دراثر آریتمی های قلبی رخ میدهند برای درک دینامیک آریتمی های قلبی و ارتباط ان ها با فرایندهای سلولی نیازبه یک مدل سلولی قلبی است که علاوه بربیان جزئیات کافی الکتروفیزیولوژیکی دارای کمترین تعدادممکن متغیرهای حالت بوده از نظرمحاسباتی کمینه باشد هدف این مقاله ارایه یک مدل کمینه الکتروفیزیولوژیکی برای سلول بطنی است دراین تحقیق ابتدا قالب کلی مدلی غیرخطی با دو متغیر حالت برای سلول ارایه گردیده سپس یک مدل الکتروفیزیولوژیکی پیچیده و معتبر انتخاب شده و با استفاده از نوعی آزمایش ولتاژ کلمپ مدل کمینه برمدل پیچیده برازش گردیده و یک مدل کمینه ساخته شده است صحت مدل کمینه ساخته شده با استفاده از سه معیار: شکل ظاهری پتانسیل عمل تحریک پذیری اصل همه یا هیچ اثبات گردیده است.