سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

طاهره امنیی – دانشگاه یزد ایران
مهدی صرام – دانشگاه یزد ایران
فضل الله ادیب نیا – دانشگاه یزد

چکیده:

امنیت اطلاعات درشبکه های حسگربی سیم WSN یکی ا زمهمترین چالشهاست دراین شبکه ها گره های حسگر معمولا بصورت تصادفی درمکان های موردنظر برای مشاهده جمع آوری فراهم کردن و ارسال اطلاعات بدست آمده به یک پایگاه داده پراکنده میشوند از این رو دستیابی به امنیت دراین شبکه ها مستلزم به رمز درآوردن پیامهای ارسالی میان گره هاست مطالعات گوناگونی درزمینه برقراری کلید درشبکه های همگن متجانس انجام شد هاست ولی مطالعات و مشاهدات اخیر نشان میدهد که برای رسیدن به طول عمر بیشتر دراین شبکه ها نیازمند است از ساختارهای غیرهمگن و سلسله مراتبی استفاده شود دراین مقاله به بررسی مساله ی امنیت درشبکه های حسگر بی سیم غیرهمگن HSN می پردازیم و یک شیوه خوشه بندی امن را به همراه یک شیوه ی مدیریت کلیدجفتی قطعی برمبنای رمزنگاری کلید عمومی ارایه میدهیم