سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسین ایرانمنش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دماوند، گروه مدیریت اجرایی
مهدی شفیعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دماوند، گروه مدیریت اجرایی

چکیده:

توسعه پایدار، توسعه ای است که نیازهای نسل حاضر را برآورده می سازد، بدون اینکه به توانایی نسل های آینده در برآوردن نیاز هایشان لطمه ای وارد سازد. توسعه پایدار سه جنبه دارد: محیط، جامعه و اقتصاد. بهبود هر کدام از این سه مولفه جدای ازیکدیگر نیست بلکه آنها در هم تندیده اند. توسعه پایدار دارای سه جزء اصلی است: رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست. توسعه پایدار فرایندی است جامع نگر که اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی جامعه را برای بهبود کیفیتزندگی مردم با هم تلفیق و هماهنگ می کند اما ایجاد تعادل و انجام تلفیق بین اهداف سه گانه مستلزم داشتن چشم اندازبلندمدتتر و تفکر استراتژیک میباشد. انتخاب استراتژی های مناسب توسعه پایدار برای اهداف سه گانه متفاوت و گاها متضاد کاری بسیار دشوار است از این رو نیازمندابزار کاربردی است تا بر اساس یک سیستم مبتنی بر دانش بتوان استراتژی های مطلوب را انتخاب نماید. از طرف دیگر، اگرچهامروز ابزارهای کاربردی متفاوت بسیار زیادی در دست است اما برای یکپارچه سازی موفقیت آمیز آنها هنوز هم یک نظریه یاچارچوب مناسب وجود ندارد. همواره این سوال مطرح است چگونه می توان ابزارهای متعدد را در تعامل با یکدیگر و در یک سیستم منسجم بکار گرفت.در این مقاله شیوه منسجمی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن و سیستم مبتنی بر دانش KBS به کمک شیوه فرایند تحلیل شبکه ای( ANP )، ارایه می کند. استراتژی های توسعه پایدار را می توان بر پایه این دیدگاه ها و ابزار یکپارچه تنظیم،انتخاب و پیاده سازی کرد. این سیستم به تعیین وزن های خاص استراتژی کمک می کند و سیستم مبتنی بر دانش برنامه ریزی استراتژیک خودکار کارا را تسهیل می کند.