سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی کامپیوتر، برق و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه حاج ولی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
وحید رافع – استادیار دانشگاه اراک

چکیده:

سیستم های فراگبرمراقبت بهداشتی امروزه بسیار مورد توجه قرارگرفته و کاربردبسیارزیادی درزندگی روزمره افراد دارد با توجه به پویا بودن پیکره بندی تغییرات مداوم و همچنین SafetyCritical بودن این سیستم ها به دلیل ارتباط مستقیم با زندگی و جان افراد طراحی یک سبک جدید معماری نیاز اساسی به شمار می رود به همین دلیل بایستی معماری این سیستم ها به گونه ای طراحی شود تا ارتباطات به درستی انجام شده و اطلاعاتی که به کاربر داده می شود درست و صحیح بوده و درزمان مناسب خود انجام شود دراین مقاله ما ابتدا به مفهوم این سیستم ها و اهمیت طراحی و توصیف ساختارآنها پرداخته و با توجه به یک مثال ازسیستمهای مراقبت بهداشتی روند اجرایی و روال کاری موجود را مورد بررسی قرار داده ایم درانتها با استفاده از سیستم های تبدیل گراف و با توجه به یکی از سبک های توصیف معماری نرم افزار ساختارپویایی این سیستم ها ر مدل کرده که قابلیت های متفاوتی درحوزه نرم افزار ی دارا می باشد.