سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین قانعی یخدان – دانشگاه یزد

چکیده:

ارسال ویدیوی فشرده شده درکانال مستعد خطا ممکن است سبب اتلاف دربسته های ویدیو گرددکه این میتواند کیفیت تصویر را کاهش دهد اختفای خطا یک رهیافت موثر جهت کاهش اتلاف ناشی از اطلاعات از دست رفته می باشد شیوه های اختفای خطای زمانی متداول همیشه درمواقعی که شش ویدئو دارای حرکات غیرعادی باشدکارایی خود را ازدست میدهند این مقاله یک رهیافت اختفای خطای زمانی پویا به منظور پنهان سازی خطای ماکروبلاک و جبران سازی حرکت براساس سیستم های کدبندی ویدئو پیشنهاد می کند روش پیشنهادی از یک شبکه عصبی RBF برای تخمین بردارهای حرکت ماکروبلاک های آسیب دیده استفاده می کند تخمین زن RBF فقط برای نواحی ویدئو با حرکت سریع استفاده می شود که این پیچیدگی محاسبات را کاهش میدهد به دلیل ظرفیت بزرگی شبکه های عصبی درتجسم و تفسیر مجموعه های داده با ابعاد بالا روش پیشنهادی میتواند بردارهای حرکت اسیب دیده درنواحی با حرکت سریع را به درستی تخمین بزند.