سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نوید صمیمی بهبهان – آموزش کده فنی حرفه ای سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده:

دراین مقاله یک روشموثر جهت بازشناسی ارقام دستنویس فارسی ارایه شدها ست این روش برپایه ویژگیهای ساختاری و تکنیک آموزش درخت تصمیم استوار است روش ارایه شده شامل سه مرحله است درابتدا پیش پردازشی برروی رقم انجام میگیرد به این ترتیب رقم ورودی نازک سازی شده است و برخی نویزهای ناشی از عدم تطابق درضخامت رقم حذف میگردد درمرحله دوم ۴ ویژگی استفاده شده درمرحله تشخیص استخراج شده است مرحله سوم ایجاد درخت تصمیم مربوطه جهت دسته بندی را شامل می شود مجموعه داده ای بکاررفته درمرحله آزمایش پایگاه داده هدی است که مورد استناد پژوهشگران می باشد نتایج آزمایش نشان از کارایی روش پیشنهادی جهت تشخیص ارقام دستنویس فارسی دارد.