سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آرش قربان نیا دلاور – دانشگاه پیام نور عضو هیئت علمی گروه علمی مهندسی تهران
یلدا آرین – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی تهران

چکیده:

از جمله چالشهای موجود در سیستمهای محاسبات ابری مساله زمان بندی Task یااختصاص منابع به درخواست های سیستم می باشد دلایل متعددی باعث شده که این موضوع به عنوان یک مساله NP-complete نمود پیدا کند ازجمله ناهمگون بودن و پویایی خصوصیات منابع و درخواست ها درمحیط محاسبات ابری دراینم قاله یک راهکرد فرامکاشفه ای بنام CSMGA به منظور یافتن راه حل مناسب جهت نگاشت مجموعه ای از درخواست ها به منابع در دسترس سیستم با توجه به شرایط سیستمهای محاسبات ابری ارایه گردیدها ست درطی انجام الگوریتم که بصورت موازی بر روی درخواست ها و منابع دسته بنید شده اجرا می گردد عملیات مختلف نظیر ایجاد جمعیت اولیه با ترکیب ویژگی های موثر متدهای Max-min,round robin بصورت هدمند و با توجه به مناسب بودن شرایط منبع روند یافتن پاسخ را سرعت بخشیده و مسیر اجرا را کنترل و هدایت می نمایند هدف این الگوریتم به کارگیری تکنیک ها و پارامترهای مناسب درهرمرحله به منظور امکان برقراری توازن باردرمنابع پیچیدگی زمانی کمتر و همچنین زمان اجرای کوتاهتر دسته درخواست ها نسبت به الگوریتمهایدیگر می باشد