سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن احمدی ترشیزی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
ایمان اشکاوندراد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

خوشه بندی یکی از مهمترین تکنیکهایداده کاوی است و کاربردهای زیادی در زمینه های مختلف دارد الگوریتم K-Means یکی از پرکاربردترین الگوریتمهای خوشه بندی است ولی این الگوریتم توانایی شناخت خوشه هابا اشکال دلخواه را ندارد همچنین به نویز ونقاط دورافتاده نیز حساس می باشد دراین مقاله سعی گردیده که با استفاده از یک روش خوشه بندی ترکیبی جدید این مشکلات تا حدودی مرتفع گردد برای این منظور ابتدا با استفاده از الگوریتم VOD که از نمودار ورونوی استفاده می نماید یک مرحله پیش پردازش برروی نقاط داده انجام می شود ونقاط نویز شناسایی و حذف میگردد سپس چندین بار الگوریتم خوشه بندی K-Means را با تعدادخوشه های زیاد اجرا می کنیم و نتایج را در ماتریس همبستگی ذخیره می نماییم. آ«گاه نتایج حاصل در ماتریس همبستگی را با استفاده از روشی مشابه الگوریتم اتصال کامل ترکیب می کنیم نتایج ارایه شده نشانگر بهبود تشخیص خوشه ها با اشکال دلخواه توسط الگوریتم پیشنهادیدر مقایسه با سایر روشها می باشد.