سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدصادق گرشاسبی – موسسه غیرانتفاعی سبلان اردبیل
مریم گرشاسبی – دانشجوی کارشناسی خلخال

چکیده:

مسئله فروشنده دوره گرد یکی از مسائل مهم درتئوری گراف ها می باشد که یک مساله NP-COMPLETE است اکثر مسائلی که می توان آنها را با مساله فروشنده دوره گرد مدل کرد دارای مقیاس خیلی بزرگ هستند که الگوریتم های موجود قادر به حل آنها در یک زمان قابل قبول نیستند دراین مقاله یک روش ترکیبی از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم رقابت استعماری برای حل مساله فروشنده دوره گرددرمقیاس بزرگ پیشنهاد شدهاست نشان داده است که با استفاده از این روش در مقیاسها ی بزرگ سرعت رسیدن به جواب افزایش قابل توجهی پیدا می کند.