سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا فیلی – استادیاردانشگاه الزهرا س
حمیدرضا حداد – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
سامان احسنی زاده – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع

چکیده:

مسئله انتخاب پروژه درزمره مهمترین مسائلی است که مدیران سازمان ها خصوصا درسازمان های پروژه محور با آن روبرو هستند درسازمان های پروژه محور انتخاب و سرمایه گذاری درپروژه های موجود دربازار همواره به عنوان یکی ازدغدغه های اصلی به شمار می آید که تضمین کننده سودآوری و یا شکست این سازمان ها می باشد وجود شرایط عدم قطعیت دردنیای واقعی نیز تصمیم مدیران برای انتخاب پروژه های مناسب و سودآور برای سازمان خود را دشوارتر و حساس تر می سازد. دراین مقاله بادرنظر گرفتن نرخ بهره بانکی بصورت یک عددی فازی مسئله انتخاب پروژه درشرایط عدم قطعیت توسعه داده شده و به کمک یک الگوریتم ترکیبی براساس روش شبیه سازی تبرید و روش بیشینه کمینه فازی حل میگردد.