سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امید بوشهریان – دانشگاه صنعتی شیراز
حسن قائدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
رضا قنبری باغنوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

مهندسی کارایی نرم افزار مجموعه ای از فعالیت های مهندسی نرم افزار و تجزیه و تحلیل های وابسته به آن را ارایه میکند که هدف آن شناسایی و پیش بینی مشکلات کارایی و نیز بهبود پارامترهای کاراییدر مرحله اولیه فرایند توسعه نرم افزار است مدلهای صوری مختلفی مانند پردازه های حالت محدود شبکه های پتری و شبکه های صف جهت مدلسازی یک سیستم توزیع شده پیشنهاد شده است توانایی ویژه یک مدل پیشگویی و تخمین ویژگی های غیرعملیاتی یک سیستم قبل از ساخت آن می باشد یکی از ویژگیهای غیرعملیاتی کارایی استکه میتوان آن را برمبنای زمان پاسخ نهایی اندازه گیری نمود مشکل اصلی روشی است که توسط آن بتوان مدهلای نرم افزاری در سطح معماری را به راحتی به مدلهای قابل شبیه سازی تبدیل کرد. هدف ما ارایه روشی باری تبدیل خودکار نمودارهایتوالی و استقرار یو – ام – ال یک نرم افزار توزیع شده به مدل پردازه های حالت محدود می باشد بطوریکه با استفاده از یک ابز ارشبیه سازی حالت گسسته بتوان شبیه سازی نرم افزار را انجام داد و پارامترهایی مانندزمان پاسخ نرم افزار را اندازه گیری نمود. اندازه گیری های بدست آمده می توانددر تصمیم ات طراحی و تعین چگونگی استقرار نهایی نرم افزار توزیع شده مورد استفاده قرارگیرد.